Eetikaaudit OÜ on loodud selleks, et aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel analüüsida ja hinnata  keskkonna, sotsiaalvaldkonna ja valitsemisalaseid tegevusi ja riske.

See on juhtimiskonsultatsiooni firma, mis propageerib ettevõtete jätkusuutlikku ärimudelit euroopalikus ärikultuuris.

Eetikaaudit OÜ aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel muuta juhtimist läbipaistvamaks ja äritegevust vastutustundlikumaks.

Aitame kasvatada organisastiooni jätkusuutlikkust ja edu pikemas perpektiivis.

Eetikaaudit OÜ pakub jätkusuutliku ärimudeli keskkonnalaseid, sotsiaalseid ja valitsemisalaseid konsultatsioone ja koolitusi.

Eetiline ja vastutustundlik ärikäitumine ei maksa suurt midagi, aga selle väärtus on hindamatu.