Eetikaaudit OÜ on loodud selleks, et aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel analüüsida ja hinnata  väärtustel põhinevaid konflikte erinevate huvigruppidega. Eetikaaudit on juhtimiskonsultatsiooni teenus, mis on laialt levinud euroopalikus ärikultuuris.