Eetikaaudit OÜ on loodud selleks, et aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel analüüsida ja hinnata  keskkonna, sotsiaalvaldkonna ja valitsemisalaseid tegevusi ja riske. Eetikaaudit on juhtimiskonsultatsiooni firma, mis propageerib ettevõtette jätkusuutlikku ärimudelit euroopalikus ärikultuuris.

Eetikaaudit aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel muuta juhtimist läbipaistvamaks ja äritegevust vastutustundlikumaks.