Sotsiaalauditi abil on võimalik  analüüsida organisatsiooni sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist  ja hinnata selle tulemuslikkust ja mõju.