Koostööpartnerite valikul on üha olulisemaks muutunud partneri usaldusväärsus, ausus ja eetilisus. Aitame avalikele andmeallikatele tuginedes välja selgitada koostööpartneri usaldusindeksi.