Eetikaaudit pakub sotsiaalvaldkonna ja eetikaalast nõustamist ja auditeerimist erinevatele organisatsioonidele.

2022. aastast on konsultatsiooniteenuse fookus suunatud ettevõtete ESG alasele nõustamisele. Akronüüm ESG tuleneb indgise keelsete sõnade esitähtedest:

E- environment, S- social, G – governance

Eesti keelde tõlgendades on lühendi sisuks keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingute valitsemisalaste printiipide järgimine ettevõtete ja organisatsioonide igapäevases majandustegevuses.

ESG printsiipide järgmisest on saanud 21. sajandi uus kuum juhtimispõhimõte, mis toetab ÜRO kestlike arengu eesmärkide elluviimist.